dimecres, 26 de setembre de 2012

El joc del Quinto

Amb aquesta activitat la canalla va prendre conciència de les seves IM. És una tasca que requereix un treball en grup.
Les IM implicades en aquesta activitat són totes:

Intel•ligència cinètico-corporal: capacitat de controlar els moviments corporals i de manipular objectes amb habilitat. El cos serveix per aprendre, per agafar informació.
Intel•ligència musical: capacitat de produir i apreciar ritmes, tons i timbres; valoració de les formes d’expressió musical.
Intel•ligència lògico-matemàtica: sensibilitat als patrons lògics o numèrics.
Capacitat per a mantenir llargues cadenes de raonament.
Intel•ligència lingüística: capacitat de processar amb rapidesa missatges lingüístics, ordenar paraules i donar sentit esplèndid als missatges.És la intel·ligència de les persones que saben transmetre els pensaments.(Poetes, escriptors)
Intel•ligència interpersonal:
capacitat de percebre i comprendre a les altres persones. Discernir i respondre adequadament als estats d’ànims, els temperaments, les motivacions i els desitjos dels altres. (Aprenentatge cooperatiu)
Intel•ligència intrapersonal: capacitat d’autoestima i automotivació. Accés a la pròpia vida interior i capacitat de distingir les emocions; consciència dels punts forts i dèbils propis. (filosofs
)
Intel•ligència visual-espacial: capacitat de percebre amb precisió el món visual-espacial i d’introduir canvis en les percepcions inicials. (fotògraf)
Intel•ligència naturalista: atracció i sensibilitat pel món natural. Capacitat d’identificació del llenguatge natural. Capacitat per a descriure les relacions entre les diferents espècies. És la intel·ligència del camp de les hipòtesis.

Per iniciar a les criatures en l' aprenentatge de les intel·ligències múltiples a la classe de, hem realitzat un joc anomenat "El Quinto" que és una adaptació de les activitats proposades per la Núria Alart en els seus treballs sobre: Les intel·ligències múltiples a l'aula.

Material: El full del Quinto i un llapis
En el full hi ha dibuixades les vuit habilitats, com per exemple: cantar una cançó (Expert en música), realitzar un pas de ball senzill (Expert en el cos), explicar un problema de lògica (Expert en números), dibuixar un animal (Expert en imatges), recitar un vers d’un poema (Expert en paraules), enumerar cinc noms d’ocells o arbres (Expert en la natura), explicar algun sentiment propi (Expert en un mateix) i explicar una experiència d’un treball en grup breument (Expert en persones).Explicació del joc


Es tracta d' omplir ràpidament el full i cantar "Quinto" i així ser el guanyador.
L'activitat comença quan la mestra dóna l'inici i les noies i els nois amb el full a la mà i un llapis es posen a buscar a companys de classe capaços de realitzar les tasques de la llista.

S'ha de tenir en compte tres regles:
1. Les criatures han de fer realment les tasques del full.


2. Quan una criatura ha fet una tasca per una altre company, aquest ha d'escriure el seu nom al seu full.


3. Cada criatura només pot fer una sola tasca en un full d'un altre alumne. 

 Una vegada una criatura ha cantat "Quinto", amb el gran grup analitzem a la pantalla totes les habilitats del full donant el nom propi de l'intel·ligència Múltiple que s'ha treballat.
Escrivim a la graella el nom de la criatura que ha posat en el full donant opinions per part del gran grup.

Finalitza la sessió amb una estona de relax i de música.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada